Korrosionsschutz

 

► Unioncor R160 (Allzweckoel dünnflüssig)

► Unioncorowa D (Korrosionsschutzwachs)

► Unioncorowa R (Korrosionsschutzwachs)

► UnionZCorol ZW (Dewateringfluid ohne Film)

► UnionZCorol Z6M (Dewateringfluid mit Ölfilm)

► UnionZCorol Z12M (Dewateringfluid mit Fettfilm)

► UnionZCorol Z8M (Dewateringfluid mit Mikrofilm)